SØVANG - EN PERLE


Søvang ligger kun 25 min. i bil fra Rådhuspladsen. Men stadig midt i naturen og med havet som nabo. 


OM AT BO I SØVANG


Søvang er en gammel sommerhusudstykning, der i 70'erne blev omdannet til helårsbebyggelse. I dag er der cirka 1.000 huse og en god blanding af børnefamilier og seniorer. 


Vi er særligt glade for sammenholdet. Man hilser, snakker med naboerne, børnene leger på veje, stier og badebroen og vi har fælles fester og arrangementer, som man kan deltage i.


Placeringen gør, at det er hurtigere at komme fra Søvang til indre by end fra de fleste steder nord for Kbh. 


Og hver dag kan vi nyde hav, skov og Natura2000-områder lige uden for døren. 


Søvang har sin egen hjemmeside, hvor I kan læse meget mere om at bo her:


https://www.sovang-dragor.dk/


 OM SKOLER OG BØRNEINSTITUTIONER


Søvang tilhører Dragør kommune, som har mange gode skoler. I Søvang går børnene på St. Magleby skole, som ligger ca. 4 km. væk. 


For de mindste er der skolebus, men mange vælger at cykle i fælles grupper med klassekammeraterne. 


Skolen har gode faciliteter og har fået nye udearealer. Lige ved siden af ligger Hollænderhallen, som både har bibliotek, sportsklubber og svømmehal, som også bruges af skolen.


Søvang har egen fritidsklub (www.facebook.com/soelystklub), som skolebussen også stopper ved om eftermiddagen. 


 OM DIGER OG HØJ VANDSTAND


Mange tilflyttere er bekymrede for vandet. Hvad vil der ske, hvis der kommer en stormflod. 


Det er nu ikke noget, der fylder meget for de fleste i Søvang, hvor mange har boet her siden 1970'erne uden at være oversvømmede. 


Men der er lagt planer for, hvordan digerne fremover skal styrkes. Søvang har haft sin egen projektgruppe med egen arkitekt, der er kommet med indspark. Og kommunen har valgt en vinder i konkurrencen om løsning, som passer godt med, hvad et stort flertal i Søvang gerne vil: at lave et forland ude i vandet, der kan fungere som bølgebryder og rekreativt område med stier. Og som sikrer, at selve diget ikke skal bygges markant højere. 


Læs mere på Søvangs særlige hjemmeside om kystsikring: 

https://www.midtinaturen.dk/